Søk etter lag og foreninger

Register over lag og organisasjoner
Vi har et rikt organisasjonsliv i Gjesdal kommune, og vår målsetting er at det skal være lett å finne informasjon om de ulike aktivitetene som tilbys.
Derfor har vi laget et register hvor du kan søke etter lag og foreninger i kommunen.

How to use the register.

Feil i registeret?
Vennligst ta kontakt med Gjesdal kommune, Kultur, dersom du finner feil i registeret.
Eventuelle feilmeldinger sendes til postmottak@gjesdal.kommune.no Merk gjerne e-posten med ”Kultur”.


Hovedkategorier - lag og organisasjoner

Lag og organisasjoner